Behandling

Jeg har mange års erfaring i at hjælpe mennesker med forskellige former for lidelser og problemer .Og jeg tilbyder både individuel og parterapi, ligesom jeg også kan inddrage eller rådgive pårørende, hvis der er behov for det.

Jeg er optaget af at tage udgangspunkt i dine vanskeligheder, ønsker og behov. Målet med samtalerne er at igangsætte en forandring, som styrker din fleksibilitet og personlige handlekraft, så du har større muligheder for at leve et meningsfuldt liv i trivsel og i overensstemmelse med dine værdier og mål.

Med en baggrund i ældrepsykologien har jeg fået indblik i, at vore livsløb er utrolig forskellige, og at der er mange forhold, der kan påvirke vores trivsel og handlekraft. Man kan have fået en svær start i livet, men så kan samfundsmæssige/historiske ændringer pludselig give gode vilkår for positive forandringer. Livsløbet kan også lægge godt ud, men forandringer i arbejdsliv eller helbred kan pludseligt give udfordringer, der sætter en negativ udviklingsspiral i gang. Mit udgangspunkt er, at alder ikke er nogen hindring for udbytte af behandling. Jeg tænker tværtimod, at et langt livs erfaringer, giver et godt grundlag for at skabe forandringer, selv i svære situationer.

Jeg har haft en særlig interesse i at arbejde med mennesker, der er selvmordstruede. Og eftersom der er mange “veje” til at blive  selvmordstruet, har jeg fået erfaring med en lang række problemstillinger. Jeg har kendskab til flere terapeutiske tilgange, og er særligt optaget af  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en af de nyere tilgange indenfor kognitiv adfærdsterapi.

Nedenfor kan du se en lang række problemer og udfordringer du kan henvende dig med og som jeg har erfaring med at behandle.

Stress

I kortere eller længere perioder kan vi alle komme til at opleve stress. Det er ikke nødvendigvis negativt, da stress i en afgrænset periode kan være en hjælp, når vi skal præstere og yde noget særligt.

Stress bliver først et problem, hvis den er vedvarende og man oplever, at uanset hvor stærkt man løber, så vil man ikke kunne nå de ting der ligger og venter på én. Ofte ses et sammenfald af flere opgaver og udfordringer på samme tid. Man har f.eks. gennem en længere periode haft travlt på arbejdet, samtidig med der er nogle ting i hjemmet eller den øvrige familie, som også kræver ens opmærksomhed. Udover at forringe nattesøvnen og arbejdsevnen, giver presset måske anledning til flere konflikter i familien og situationen kan synes at løbe løbsk. 

Ofte bemærker andre omkring en, at man er stresset, før man selv indser problemet.

Depression

Ordet depression bruges typisk til at beskrive tilstande, hvor man føler sig trist, uoplagt og har svært ved at tage sig sammen til noget. En egentlig depressiv lidelse kan i forskellige sværhedsgrader og den er svært generende og kan nedsætte ens formåen markant.

Er man deprimeret, føler sig trist meget af tiden, man har mindre energi og lyst til ting end vanligt og ofte vil man også opleve håbløshed og meningsløshed. For nogle kan der også være tanker om selvmord. De kommer typisk fordi man synes det hele virker så pinefuldt og håbløst og ofte tænker, at andre vil have det lettere, hvis man ikke længere er her. 

Da man har mindre energi og svært ved at se tingene kan forandre sig, kan det være svært at række ud efter hjælp. Men der er hjælp at hente. uanset om man er ung, midaldrende eller ældre. 

Livet som ældre

Efter et langt arbejdsliv, kan livet som ældre betyde en større frihed og nye muligheder for livsudfoldelse . Det er dog også en livsperiode, som rummer nogle af livets sværeste tab og udfordringer. 

Mange vil opleve den store sorg, det er at miste sin partner og kan have svært ved at genfinde meningen med livet. Andre oplever den svære udfordring det er, når ens ægtefælle gradvist bliver mere dement. Mange vil også opleve, at man i stigende grad ikke kan de samme ting som tidligere. At man måske skal til at have hjælp og må fraflytte sin bolig pga. problemer med helbredet. Livsfortrydelser er et andet problem, der kan pine en. Her vil ens tanker kredse om fortiden og “hvad man også kunne have gjort”.

Det er således mange problemer, man kan have brug for at tale med en psykolog om, da de kan være svære at dele med venner eller andre i ens omgangskreds. 

Selvmordstruet

Har du forsøgt selvmord eller går du med presserende selvmordstanker er det vigtigt du søger hjælp. For selvom det hele kan synes uløseligt og fastlåst, så er det min erfaring, at man med et forholdsvist kort behandlingsforløb kan ændre en hel del.

Alle kan blive selvmordstruet og komme helt derud hvor de forsøger selvmord. Det handler typisk om at man af forskellige grunde er kommet i en særdeles pinefuld situation, som man ikke kan se nogen løsning på. Og har situationen stået på længe nok eller gentaget sig mange gange, begynder mange at overveje døden, som en måde at få fred på begynder.

Problemet er blot at man i denne tilstand har udviklet et såkaldt tunnelsyn og derfor ikke kan se de muligheder der reelt er.

Har du forsøgt selvmord og ikke er i behandling i psykiatrien el. lign. tilbyder jeg såkaldte OpS-forløb – Opfølgning efter selvmordsforsøg. Forløbet har til formål, at identificere og reducere væsentlige risikofaktorer og forebygge yderligere selvmordsadfærd. Et OpS-forløb strækker over 5 -12 samtaler, Ved faglig vurdering og i samarbejde med egen læge kan forløbet forlænges. Jeg vil forsøge at finde en tid til dig indenfor 1-2 uger. Du skal blot have en henvisning fra din læge.

Angst

Angst er en udbredt lidelse og kommer til udtryk på mange forskellige måder. 

Som social angst kan den komme til udtryk som angst for andres kritiske blikke og vurderinger og  kan resultere i at samvær med andre begrænses og hæmmes væsentligt. Man kan også opleve præstationsangst, der kan gøre det vanskeligt at gå til eksamen eller præsentere et projekt eller arbejde i en given sammenhæng. Tvangsprægede tanker og handlinger kan også fylde meget, og de udspringer typisk af en frygt for at der vil ske en eller ens nærmeste noget alvorligt. Endelig kan man blive angst for angsten, det sker ofte, hvis man i en eller anden situation har haft et panikanfald eller på anden vis oplevet at miste kontrollen over sig selv. 

At være plaget af angst og bekymringer eller tankemylder om hvad der kan ske, kan være utroligt pinefuldt og livsbegrænsende.

Heldigvis er der behandlingsmuligheder i forhold til forskellige former for angst.

Kriser, traumer & tab

De fleste vil på et eller andet tidspunkt komme ud for voldsomme oplevelser og tab, der kan gøre at man bliver kriseramt. I disse situationer kan man opleve symptomer på både angst og depression som nedtrykthed, manglende energi og lyst, bekymringer om hvad fremtiden vil bringe og en optagethed af det man har mistet – det der ikke længere synes muligt.

Man kan også have været udsendt som soldat eller været udsat for et overfald, så man har udviklet PTSD. Man kan have været vidne til en voldsom ulykke, f.eks. et trafikuheld eller været udsat for et overgreb. I kølvandet på sådanne oplevelser vil man ofte opleve dårlig søvn og uro, samt øget vagtsomhed og tendens til at undgå de ting der minder om hændelsen eller som vækker uro.

At være pårørende til en person, der har en psykisk lidelse og som måske er selvmordstruet kan være svært. Det kan give anledning til uro og mange bekymringer og man kan ofte synes det er svært at dele ens tanker med sine nærmeste. Resultatet er at man ofte står alene med sin tvivl og usikkerhed.

Flere følger...