Praktisk information

Herunder finder du oplysninger om klinikken og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingsforløb. Jeg har overenskomst med regionen, du kan derfor få behandlingsforløb både med og uden henvisning til psykologbehandling fra din egen læge. 

Klinikkens adresse

Du finder klinikken på Assersvej 27, 9600 Aars. Klinikken ligger tæt på busterminalen i Aars og kommer du i bil er der parkering bag ved huset.

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at parkere foran huset på vejen, benyt i stedet en af sidevejene hvis du ikke holder på P-pladsen bag huset.

Når du kommer til klinikken

Når du kommer til klinikken skal du bare gå ind, du behøver således ikke ringe på, men kan blot gå ind i venteværelset. Grundet covid-19, skal du ikke komme i alt for god tid

Vi har en lille klinikhund, som hedder Vilde. Ved første telefonsamtale plejer jeg at spørge til, hvordan du har det med hunde. Har vi ikke fået det afklaret forinden og du har det svært med hunde, finder vi en løsning.

Vi vil blive rigtig glade, hvis du vil tage dine sko af, når du kommer ind. Både af hensyn til gulvene, men også af hensyn til  rengøringen. Vi har nogle hjemmesko, som du er velkommen til at låne.

Gratis behandling af unge mellem 18-24 år

Der er desværre indført en grænse for hvor mange unge, hver psykolog må have. Det kan svinge mellem 6-12 forløb pr. år, alt afhængig af forløbenes længde. 

Aktuelt kan jeg desværre ikke tage flere unge ind til vederlagsfri behandling (henvisningsårsag 10 eller 11). Tilgang vil blive åbnet så snart jeg kan se det er muligt..

Betaling

Betaling foregår kontant eller via MobilePay: 650080 enten umiddelbart før eller efter samtalen.

Sygesikring Danmark yder tilskud til psykologsamtaler og der sker automatisk indberetning, hvis du fortæller mig om medlemskabet forinden. Du kan desuden selv undersøge om din forsikring / sundhedsforsikring også giver tilskud. 

Oplysninger priser findes her

Afbudsregler

Hvis du bliver forhindret i at komme til aftalt tid, vil jeg meget gerne have det at vide hurtigst muligt. Afbud skal gives senest dagen før den planlagte samtale kl. 12.00, ved sygdom, dog senest kl. 8.00 på selve dagen.

Afbud kan gives ved at lægge en besked på min telefonsvarer eller sende en SMS på 51909012 eller sende en mail på kontakt@wiseact.dk.

Ved for sent afbud opkræves almindeligt konsultationshonorar. For klienter med en henvisning opkræves et afbudsgebyr svarende til egenbetalingen.

Om konsultationerne

Konsultationerne har som udgangspunkt en varighed på 45 minutter. Parterapi og supervision vil typisk have en længere varighed.

Jeg har konsultation på 1. sal. Er du gangbesværet, skal jeg derfor helst vide det på forhånd, så vi kan benytte klinikkens konsultation i stueplan. 

Journaliserings- og tavshedspligt

Som psykolog er jeg forpligtet til at føre journal over behandlingsforløbet. Oplysninger fra journalen vil ikke blive videregivet til andre uden dit samtykke. 

Som andre psykologer og sundhedsfaglige personer, har jeg tavshedspligt. Dog kan der forekomme situationer, hvor jeg er forpligtet til at videregive oplysninger eller inddrage andre. Det kan for eksempel ske, hvis jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er til fare for dig selv eller andre. Jeg videregiver ikke oplysninger til andre uden vi har talt om hvordan situationen bedst kan løses.

Kvalitet

Det vigtigt, at du føler det er trygt og godt at få hjælp hos WiseAct. Derfor vil der løbende blive spurgt ind til din oplevelse og vurdering af behandlingen. Jeg er interesseret i at høre om din oplevelse af samtalerne – både om det du synes er godt og mindre godt. 

Du kan selvfølgelig fortælle om det, når vi afrunder samtalen, men du kan også sende mig en mail eller kontakte mig telefonisk. Jeg er ved at undersøge mulighederne for en anonym tilbagemelding, hvis der er behov for det.

Utilsigtede hændelser

Som klient eller pårørende har du mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser og fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

En fejl eller utilsigtet hændelse kendetegnes ved, at man som klient eller pårørende tænker: “Det der skete, burde ikke være sket. Det udgjorde en risiko for mig eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Og jeg vil være sikker på, at behandleren lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsnet generelt”.

Det er forholdsvis nemt at lave en indberetning og din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted – dette vil være Regionen. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsnet generelt.

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse flg. link: www.stpk.dk/laering/utilsigtede-haendelser/

Klager

At indberette en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer.

Læs mere om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller for at søge erstatning på www.pepl.dk