Kurser og oplæg

Jeg har mange års erfaring med at afholde kurser, undervise og holde oplæg for vidt forskellige målgrupper.

Jeg har for eksempel undervist medicinstuderende i Psykiatrien, sygeplejersker på specialuddannelsen i psykiatri og tværfagligt personale fra både ældresektoren og sygehussektoren. Jeg har holdt oplæg om aldring, stress- og belastningsreaktioner samt tabu og myter i selvmordsforebyggelse. Derudover har jeg mange års erfaring i dialogbaseret undervisning i vurdering og håndtering af selvmordsrisiko. 

Ønsker du undervisning eller oplæg om et af de nævnte emner er du velkommen til at kontakte mig. Drejer opgaven sig om udelukkende om vurdering og håndtering af selvmordsrisiko, foreslår jeg du ser nærmere på Dansk Center for Selvmordsforebyggelse som jeg er medstifter og partner i.